Skip to main content

Næring

Med vår erfaring og samarbeidspartnere kan vi levere et næringslokale etter deres ønsker og etter dagens krav.

Om det er kun utskiftning av funksjonelle næring eller en total renovering/ombygning av et lokale er vi beredt til å utføre dette i henhold til dagens krav.